Niet het jaar komt al ten einde, maar wel het betaalabonnement om de archieven en beeldbank van het Markiezenhof te raadplegen.
Een bericht van deze strekking bereikte vandaag alle abonnementhouders en staat ook te lezen onder het nieuws op de MHC website. Voor velen onder u zal dit weinig uitmaken; immers voor een klein bedrag per jaar laat je je bezigheden rondom de Bergse historie niet lopen.
Vele anderen echter krijgen nu opnieuw de mogelijkheid om de databanken vrijelijk te raadplegen.
Een succes dat dank zij een aanpassing in de archiefwet de situatie van pakweg twee jaar geleden herstelt.
Merk wel op dat een en ander pas ingaat op 9 november a.s! Wilt u voor die datum beeldmateriaal bekijken of archiefstukken openen, dan zult u toch nog gevraagd worden om uw inloggegevens. Als het opvragen van informatie geen haast heeft, kunt u dus het best wachten tot na deze datum.

Abonnementhouders hebben hierover reeds bericht gekregen van het MHC; restitutie van het teveel betaalde werd daarin ook aangekondigd. Omdat dit meestal een gering bedrag zal zijn, zullen de kosten voor terugstorting vaak het bedrag evenaren. Een goede reden om eens te overdenken of er niet iets beter met dat bedragje gedaan kan worden. Een goede suggestie zou zijn: schenk het bedragje bij voorbaat aan de stichting Vrienden van het Markiezenhof, dan is er weer wat extra geld beschikbaar voor een nieuwe aankoop om het museum te verrijken.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *