Geen uitgave van de Geschiedkundige Kring maar deze boekuitgave willen we u niet onthouden.

Persbericht Joris van Spilbergen

Deze zomer was het exact 400 jaar geleden dat Joris van Spilbergen de Spaanse Zuidzee Armada een gevoelige nederlaag toebracht.
Van Spilbergen is een van de vele Zuid-Nederlanders die in de roerige laatste decennia van de zestiende eeuw naar de Noordelijke provincies trekt. Hij vestigt zich aanvankelijk in Middelburg en komt in dienst van het machtige handelshuis van Balthasar de Moucheron. In zijn dienst maakt hij o.a. in 1601 een reis naar Ceylon en Java waarbij hij veel ervaring op doet en bewijst een uitstekend vlootvoogd te zijn. Na thuiskomst verhuist hij naar Bergen op Zoom.
In 1607 vraagt zijn vriend Jacob van Heemskerck hem deel te nemen aan een campagne tegen de Spaanse Armada, die in de baai van Gibraltar vrijwel geheel vernietigd wordt. Deze nederlaag was voor Spanje mede aanleiding om serieus te onderhandelen over een wapenstilstand met de opstandige Nederlanden, dat in 1609 tot het ‘Twaalfjarig Bestand’ leidde. Deze reis is in een VPRO uitzending over de VOC geschetst in OVT: De loffelijcke compagnie. Deze maakt deel uit van een serie over de VOC in hetzelfde programma.
In 1614 wordt hij door de VOC gevraagd een tocht te maken naar Oost-Indië via Straat Magelhaen. Het doel van de reis is uiteraard handel te drijven, maar de VOC verzoekt Van Spilbergen tevens daarbij de Spaanse bezittingen op Zuid-Amerika’s westkust en de Spaanse en Portugese belangen in Oost-Indië zoveel mogelijk schade toe te brengen. Op 17 juli 1615 ontmoet zijn vloot van 6 schepen ter hoogte van Pisco aan de Peruaanse kust een Spaanse Armada en komt het nog diezelfde nacht tot een vuurgevecht. Zonder zelf noemenswaardige verliezen te lijden brengt Van Spilbergen in deze zeeslag o.a. twee grote Spaanse galjoenen tot zinken, hetgeen een fors verlies betekent voor de kleine Spaanse Zuidzee Armada.
Bij thuiskomst van deze reis om de wereld krijgt Van Spilbergen echter weinig erkenning voor zijn prestaties. Hij publiceert zijn reisverslag in 1619, overlijdt in januari 1620 en wordt begraven in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Zijn grafsteen is helaas verloren gegaan en behalve zijn huis in de Potterstraat is er in Bergen op Zoom helaas niets meer dat aan hem herinnert. In de Waterschans van 1993 editie 01 is een artikel aan deze zeevaarder gewijd.

Dit boekwerkje is dan ook een hommage aan deze weinig bekende zeeheld.
Op donderdag 10 dec. om  11.00 uur tot 11.30 uur zal burgemeester Petter het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Jan de Lint
“Joris van Spilbergen 1568 – 1620, zijn leven & reizen”
ISBN 9789082405200
paperback, 130 blz. met talloze illustraties.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *