Ofschoon de Geschiedkundige Kring al vele activiteiten ontplooit, is er ruimte voor nog iets nieuws. Voorlopig alleen als proef.
Voor de ‘jongere’ generaties blijkt het niet gemakkelijk om oudere publicaties over de Bergse geschiedenis te pakken te krijgen. Hoe ouder, hoe zeldzamer ze worden. De publicaties, wel te verstaan. Ook in de bibliotheek is niet alles altijd beschikbaar. Belangrijke publicaties dreigen zo onbereikbaar (en dus onbekend) te worden voor bijvoorbeeld cursisten van de School voor geschiedenis. Maar wie weet, staan uitgerekend die boeken bij u in de kast te verstoffen en wilt u ze eigenlijk kwijt. Maar ja, wie wil ze hebben?

klik op de afbeelding om het winkeltje te bekijken

Daar gaan we een oplossing voor bieden. Boeken en publicaties die op een of andere manier te maken hebben met de geschiedenis van het markiezaat of Bergen op Zoom kunt u nu via de Kring te koop aanbieden. Dat hoeft dus niet altijd om publicaties van de Kring zelf te gaan. Beoogd wordt om ook hiermee de kennis van de Bergse geschiedenis te verspreiden, en te voorkomen dat deze boeken (en tijdschriften, zoals de Waterschans) verloren zouden raken.
Het winkeltje is (niet geheel toevallig) de Waterschans gedoopt. Zelf verkoopt het winkeltje niets, maar bemiddelt alleen tussen koper en verkoper. Dat gaat als volgt:

  • Iemand die boeken van de bedoelde categorie kwijt wil, meldt ze aan bij Waterschans-boeken. Deze boeken worden met beschrijving en vraagprijs in het winkeltje vermeld. De vraagprijs wordt bepaald door de verkoper.
  • Kopen van zo’n boek vindt plaats door het in het winkeltje te bestellen. De verkoper wordt dan (binnen een à twee dagen) via het mailadres in contact gebracht met de koper. Onderling stemmen beiden af hoe het boek dan van eigenaar wisselt.

Niet onbeperkt

Stuur een bericht aan Waterschans boeken: KLIK

Tijdens de proef wordt een beperkt aantal boeken aangeboden. Welke boeken en publicaties worden geplaatst wordt beslist door de beheerder van het ‘winkeltje’.  Er wordt naar gestreefd om een titel maar eenmaal te vermelden. Bij meerdere exemplaren van dezelfde titel krijgt de laagste vraagprijs voorrang. Dat boek heeft immers de meeste kans om snel te worden verkocht, en zo blijven de prijzen aantrekkelijk voor kopers. Het gaat hier niet op de eerste plaats om de ‘winst’, maar om de spreiding van geschiedkundige kennis.
Zoekt u een boek dat niet in de etalage staat? stel een vraag aan Waterschans boeken; er kan eventueel een zoekbericht worden geplaatst.
Zodra een aanbieding van eigenaar wisselt, wordt een ander boek toegevoegd (uit een ‘wachtrij’). Boeken die te lang blijven staan, of waarvan een goedkoper exemplaar tevoorschijn komt, kunnen door de websitebeheerder (al of niet tijdelijk) worden verwijderd.
Op dit moment is er nog ruimte in de etalage. Als u boeken weg wilt doen, laat dat dan svp weten aan het boekwinkeltje. Deze neemt contact met u op.

Andere winkeltjes

Boeken als bovenbedoeld worden soms ook elders aangeboden. Voor andere vraagprijzen, zowel hoger als lager. Kijk daar dus ook rond, al moet u wel rekening houden met verzendkosten, als een aanbieder niet in de buurt woont. Veel boeken vindt u bij andere boekwinkeltjes, en ook op marktplaats is regelmatig wat te vinden.

Vergelijkbare berichten