1622 Bergen op den Zoom beleghert op den 18 Julii 1622 ende Ontleghert den 3 Octobris

De belegering door Spinola leverde het (bijna nationale) volkslied Merck toch hoe sterck op. Dat geeft overigens goed de sfeer weer die in het land, maar ook in de belegerde stad zelf heerste. Dat blijkt uit de inhoud van dit boek, geschreven door drie Bergse predikanten. Het blijkt een gedetailleerd verslag van hetgeen er rondom de gevechtshandelingen en verdediging van de vesting Bergen op Zoom plaatsvond. Wel verliezen de predikanten zich soms in wijdlopende betogen en bijbelse verwijzingen, maar dat maakt de leesbaarheid en historisch feitenverslag er niet minder om.
Dat deze belegering de rechtstreekse aanleiding was voor de bouw van de Westbrabantse Waterlinie in 1628 is wellicht wat minder bekend.
Voor het ‘plaatsen’ van sommige gevechtshandelingen is een kaart van de toenmalige verdedigingswerken wel wenselijk. Vooralsnog is volstaan met een verwijzing naar de betreffende kaarten in het West Brabants Archief.

Haal dit boek op

Haal dit boek op (pdf)

 

Categorie: