Jan metten lippen

Door Korneel Slootmans
Dit boek werd geschreven en gezet in de bezettingsjaren en was in September 1944 persklaar. Eerst na de bevrijding kon het werk worden gedrukt.
Dit boek beschrijft de historie van het geslacht van Glymes en de betekenis voor (het bestuur) van de stad Bergen op Zoom en de wijze waarop Alva (in opdracht van Philips II van Spanje een einde aan de invloed van dit geslacht maakte. Direct daarop volgden de jaren van Spaanse Inquisitie in de Lage Landen.
Terecht merkt de schijver op dat het merkwaardig is dat tijdens het leven van Jan metten Lippen relatief weinig over hem is geschreven. Toch reikt zijn faam over vele eeuwen heen tot in onze tijd. Dit boek beschrijft het leven en de maatschappelijke positie en politieke invloed van deze man en zijn opvolgers tot het ingrijpen van Alva.
Tevens vormt het boek een geschiedenisboek van de stad Bergen op Zoom in de late middeleeuwen.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: