Waar eens lofzang en gebed weerklonk

De Open Monumentendagen in 2008 waren aanleiding om sporen van het religieus erfgoed in Bergen op Zoom in een stadswandeling op te nemen. De wandeling gaat langs locaties waar eens een kerk, kapel, synagoge of moskee in gebruik was. Sommige gebouwen zijn er nog, maar verloren hun functie van gebedsruimte. Van elke gebedsruimte is een korte beschrijving in het boekje opgenomen, en vaak verlucht met een afbeelding.
De wandeling start op de Grote Markt bij stadsschouwburg De Maagd, voorheen parochiekerk van de H. Maagd Maria ten Hemel Opneming.
De kerken of kapellen die buiten het historisch centrum staan of stonden, zijn niet in de wandeling opgenomen. Wel staan ze in een bijlage in dit boekje vermeld.
Merk op dat er sedert het verschijnen van dit boekje alweer enkele veranderingen te signaleren zijn. Deze werden (nog) niet verwerkt.

Haal deze folder op (pdf)

Categorie: Tag: