Het toneel der Bergse straatnamen

In 1952 hield C. Slootmans een lezing voor de Sint Adelbertusvereniging over de Bergse straatnamen van de (toen nog veel kleinere) stad. Ofschoon deze lezing (voor zover bekend) nooit werd gedrukt, werd omstreeks 2012 in de Bergse bibliotheek een handgetypte weergave aangetroffen, waarvan de afzonderlijke bladen middels huisvlijt tot een boekje waren  gebundeld.
Omdat de schrijver met de tekst van de lezing niet een formele publicatie beoogde, is deze niet compleet en soms zijn duidelijke hiaten aanwezig. Ook bevat de tekst een aantal persoonlijke opvattingen van de schrijver, die wel in een lezing passen en deze wat meer speelsheid bieden.
Ondanks (of juist om-) dat het ‘boekje’ gedateerd is, roept het door de gebruikte verwijzingen vaak herinneringen aan het verleden op. Het mag echter zeker niet worden vergeleken met de uit 1995 daterende publicatie van W.A. van Ham over hetzelfde onderwerp.

Haal dit boek op (pdf)

Categorieën: , Tag: