Bergen op Zoom Mariastad

Tijdens het archiefonderzoek dat Korneel Slootmans deed voor de publicatie van zijn studie ‘De Heilig Kruis ommegang’ liet hij een klein boekje verschijnen waarin in korte bewoordingen wordt verwezen naar informatie uit het stadsarchief. Door te wijzen op de Mariaverering in vroeger eeuwen lijkt het er op gericht, de Mariale belangstelling van (het katholieke deel van) de Bergse bevolking opnieuw te wekken. In dat licht bezien zou het boekje beschouwd kunnen worden als een (mede-) voorbereiding op de oprichting van de na-oorlogse Maria Ommegang. Wel is de publicatiedatum bepaald op (pas) 8 december 1945.

Haal dit boek op (pdf)

Categorieën: , Tag: