Merck toch hoe sterck (studies 5)

Een bundel bijdragen van W.A. van Ham over de geschiedenis van de vestingwerken.
Ondanks dat Bergen op Zoom al meer dan honderd jaar geen vesting meer is, is er nog veel van de sfeer van destijds in de historische binnenstad bewaard gebleven. De stad herbergt ten minste twee indrukwekkende vestingstukken binnen zijn grenzen: de Gevangenpoort of Lievevrouwepoort, en het ravelijn ‘Op den Zoom’. Daarnaast ligt aan het oude havenkanaal nog de Waterschans.
Deze studie gaat in op de versterking van de marktstad middels ommuring in de 14e eeuw en de vernieuwing en verandering die stadsuitbreiding en moderner wapens noodzakelijk maken. Zo verandert de oorspronkelijke ommuring in een strook met versterkingen rondom de stad, die door Menno van Coehoorn tenslotte tot een vesting volgens het Nieuw Nederlandse stelsel wordt aangepast die als ‘de sleutel tot Zeeland’ de verdediging van de Nederlanden op zich kan nemen. Tenslotte de ontmanteling van de vesting in de tweede helft van de negentiende eeuw en gevolgen daarvan voor de stadsuitbreidingen.

Ledengeschenk 1982

Haal dit boek op (pdf)