Het beleg en de inname van Bergen op Zoom en het fort de Roovere in 1747

De wekenlange belegering en inname van de onneembaar geachte vesting was wereldnieuws. Jacob Eggers tekende de belegering en inname in een dagboek aan en publiceerde dat in 1750. In dit boek is een vertaling van dat dagboek weergegeven, plus een inzicht in de persoon Eggers en diens werkzaamheden, geput uit een herdenkingsrede in 1773.
Uitgegeven ism Stichting West Brabantse Waterlinie.
ISBN 978 90 6469 834 7
Ledengeschenk 2007