Dagboek van een Bergse in oorlogstijd

Mejuffrouw Maria van Dierendonk was onderwijzeres aan de lagere meisjesschool in de Kloosterstraat. Op 3 juni 1943, Hemelvaartsdag. nam ze een schoolschrift om daarin haar indrukken van de spannende dagen vast te leggen ‘We gaan nog heel wat beleven’ heeft ze waarschijnlijk gedacht.
Het dagboek is geschreven in twee schoolschriften. Het eerste bevat aantekeningen over de periode 3 juni 1943 tot en met 19 Juni 1946. Uit het dagboek komt de schrijfster naar voren als een gevoelig en intelligent persoon, soms gedreven door een felle verontwaardiging. Toch worden bepaalde gebeurtenissen met ironie en humor beschreven.
In het dagboek verschijnt een groot aantal personen ten tonele, naast befaamde of beruchte geallieerde oorlogsleiders, Duitse en Italiaanse fascisten, bekende en onbekende Bergenaren.
Het dagboek bevat een schat van details over gebeurtenissen en omstandigheden van de dagen van oorlog en bevrijding. Door informatie van vooral internationaal karakter wordt de kleine historie van een Bergs gezin in een ruimer kader geplaatst. Daarom verdiende het dagboek een onverkorte uitgave om zodoende bij te dragen tot een betere kennis van een niet zo ver verleden.
NB: Het dagboek verscheen integraal in de Waterschans van 1 oktober 1984

Haal dit boek op (pdf)