De Bergse Vastenavond vóór 1940

De viering van het vastenavondfeest heeft niet altijd de populariteit gekend zoals we in de tweede helft van de vorige eeuw hebben gezien. Zo vormt de tweede wereldoorlog een duidelijk scheidingspunt in de wijze waarop vastenavond in Bergen op Zoom wordt gevierd en georganiseerd.
Het onderzoek van de auteur Cees Vanwesenbeeck bestrijkt de periode vanaf de oudste vermelding, tot aan de viering van het vastenavondfeest in 1940.
De periode ná de tweede wereldoorlog is nog voldoende in het collectieve geheugen aanwezig en in tal van artikelen in de successieve vastenavondkranten afdoende beschreven. Deze periode is daarom niet in het onderzoek meegenomen.
1983

Haal dit boek op (pdf)

Categorieën: , , Tag: