Om de vruchten van Gods berg

In 1580 kwam met een beeldenstorm in de plaatselijke kerken en kapellen een einde aan de (openbare) katholieke godsdienstbeoefening in de stad. Het was het begin van een succesvolle reformatie van deze stad en haar bevolking: tijdens de oorlog tegen Spanje groeide Bergen op Zoom uit tot hét gereformeerde bolwerk van het Zuiden. Na de vrede van Munster nam de werfkracht van de katholieke kerk, vooral dank zij de inspanningen van de minderbroeders en plaatselijke leken, sterk toe. Dat, en de constante toestroom van immigranten maakte dat de katholieken na 1700 weer de meerderheid vormen binnen de vesting.
Onder de originele titel ‘Om de vruchten van Gods berg’ biedt dit boekje van drs. Charles de Mooij een zeer lezenswaardig overzicht van de Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten tussen 1795 en 1814.
1983

Haal dit boek op (pdf)