1814 De Gids of De verrassing van Bergen op Zoom

Over dit onderwerp zijn meerdere publicaties verschenen, die alle een verschillend licht op de gebeurtenissen in de nacht van 8 maart 1814 doen schijnen. Dit lijkt afhankelijk van de (militaire) positie waarin de scribent (of diens informant) zich in deze strijd bevond. Het naschrift achterin deze publicatie van 1836 duidt hier reeds op.
Zo heeft een inwoner van de stad, Gerrit Visser, zeker een rol gespeeld bij de overval van de Engelsen op het in maart 1814 nog door de Fransen bezette Bergen op Zoom. Of zijn rol zo prominent was als in dit boekje beschreven is echter niet zeker. Andere publicaties over dit conflict hebben net een andere invalshoek.
Niettemin is hier een heldere beschrijving van de gebeurtenissen gegeven, waargenomen vanuit één der aanvalskolonnes. Ook de spannende tijd tot 3 mei, gedurende welke Visser moest onderduiken in de stad geeft een goed beeld hoe een bezetter tracht een dissident te pakken te krijgen.
Een aantal van de hiervoor bedoelde andere publicaties zijn ook in deze bibliotheek te vinden, maar ook via artikelen op de website .

Haal dit boek op

 

Categorie: Tag: