Geschiedenis der stad Bergen op Zoom

De luitenant van de 3e Divisie, WKC Beerstecher, gelegerd in Bergen op Zoom (zie foto in NIHM uit 1914) heeft met medewerking van de toenmalige stadsarchivaris GJ Mes in 1895 een overzicht van de Bergen op Zoomse geschiedenis gepubliceerd waarin een aantal zeer opmerkelijke stellingen zijn vervat.
Ofschoon hij in een noot opmerkt geen waardering te hebben voor schrijvers die hun stellingen niet of onvoldoende onderbouwen, ontbreekt in deze [eigen] publicatie elke verwijzing naar bewijsstukken die zijn stellingen kunnen staven. Dat is vooral jammer, omdat hij hoogst opmerkelijke informatie geeft over de geschiedenis van de St Gertrudis- of Grote Kerk aan de Grote Markt.
Aangezien latere schrijvers deze stellingen niet ten minste herhalen of (wel) onderbouwen, kan slechts hernieuwd onderzoek de juistheid ervan staven of ontkennen. Het voorliggende boekje moet dan ook met de nodige reserve worden beschouwd; het maakt het overigens des te leuker om het te lezen.

Haal dit boek op (pdf)

 

Categorie: