De huizen Draeck en Scherminckel

In november 1976 is de restauratie van de huizen Draeck en Scherminckel, gelegen aan Lievevrouwestraat 43 en 45, gereed gekomen. Voor deze restauratie is veel archiefonderzoek gedaan en werden tijdens graafwerkzaamheden vele 17e eeuwse voorwerpen aangetroffen. Uit de informatie die de gebouwen zelf boden, en hetgeen in archieven werd aangetroffen, is de restauratie uitgevoerd. In dit boekje treft u een beschrijving van de eigenaren en bewoners, en de bouwgeschiedenis van deze twee huizen incl restauratie. Ook de putvondsten bij opgravingen zijn beschreven.
Verrijkt met vele tekeningen en foto’s van gebouwen en gebruiksaardewerk.

Ledengeschenk 1976

Haal dit boek op (pdf)