Het Markiezenhof te Bergen op Zoom

 7,95

Zodra een bouwcomplex klaar is begint eigenlijk al het verval. Daar staat het dan, terwijl het gaandeweg steeds meer een last dan een lust wordt en niemand meer weet waarom het eigenlijk gebouwd werd. Wanneer we de geschiedenis van het Markiezenhof overzien vragen we ons af wie er meer vreugde aan het gebouw beleefd zullen hebben: de Heren van Bergen op Zoom, die het vijfhonderd jaar geleden lieten bouwen, of de stad van vandaag, die het als historische schat met zorg bewaart.
Hoe dan ook, het Markiezenhof is voor Bergen op Zoom steeds van grote betekenis geweest. Uit de bronnen, die in deze studie in extenso worden weergegeven, blijkt reeds hoe het stadsbestuur heer Jan II van Glymes met een flinke som gelds ondersteunde bij de vernieuwing van zijn huis in de stad. Men kon toen niet vermoeden, dat door toedoen van Napoleon, nadien bekrachtigd door een overeenkomst met koning Willem I, het Markiezenhof voorgoed stadseigendom zou worden. Er rustte echter een zwaar servituut op het gebouw: het moest als kazerne dienst blijven doen, zolang het Rijk dat nodig vond.
Het was burgemeester Ir. L. A. H. Peters, die erin slaagde de kazerne-functie te beëindigen. Dank zij de intensieve restauratie vanaf eind jaren ’60 is het vroegere Hof geworden tot wat het thans is: een niet meer weg te denken cultureel centrum in het hart van de stad.

Ledengeschenk 1986

Haal dit boek op (pdf)

Uitverkocht

Beschrijving