Historisch Dagverhaal van de belegering (1747) door JW Pruys

Al tijdens beleg verschenen er gedrukte publicaties, waarvan dit tweedelig boek er één is. De toonzetting van de inhoud heeft duidelijk propagandistische trekjes, maar vermeldt toch veel details die per dag voorvallen in de stad, en in de strijd tussen de Franse belegeraar, geleid door Graaf van Löwendahl en de verdediging geleid door Baron van Cronström.
Opmerkelijk is dat de verslaggeving optimistisch van toon blijft tot en met 15 september, de dag vóór de vesting zou worden ingenomen. Een beschrijving van de strijd die de 16e september plaatsvond doet (eens te meer) vermoeden dat de schrijver zich op veilige afstand van de vesting bevond.
De verslagen van Ds Johannes Jansen en Ds. Folkers bieden over die dagen een daadwerkelijk en realistisch beeld van hetgeen plaatsgreep.
Niettemin biedt dit boek een duidelijk inzicht in het verloop van het beleg, waaruit blijkt dat het Franse leger zijn aanval zorgvuldig opbouwde met uiteindelijk resultaat, ofschoon dat ten koste van zeer veel slachtoffers in de eigen gelederen ging. Koning Lodewijk XVI heeft dan ook nadrukkelijk getwijfeld of Löwendahl moest worden gestraft of beloond.

Een facsimile van deze uitgave vindt u hier

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

 Tweedehands aanbod

Categorie: Tags: ,