Toneelstuk: D’Ontsettinghe van Bergen op Zoom in 1622

Dit jaar 2022 is het precies 400 jaar geleden dat Spinola met zijn Spaanse legerbenden onze stad belegerde, en tenslotte onverrichterzake moest terugkeren naar Antwerpen. Hoe belangwekkend deze belegering was voor de in oorlog verkerende Zeven Provinciën moge blijken uit het feit dat in Amsterdam van deze belegering een toneelstuk werd geschreven en opgevoerd. Weliswaar pas enige tijd later, maar de dialogen laten geen twijfel er over bestaan hoe Spinola een smadelijke nederlaag leed en met het verlies van vele soldaten en materieel het veld moest ruimen. In dir boekje is een compleet script voor dit stuk te vinden.
Wie weet, ontstaat er nog een initiatief in het Bergse om dit stuk nogmaals op te voeren? Overigens is het lezen van de dialogen al genoeg om de fantasie van de geschiedkundig geinteresseerde te prikkelen.

Merkwaardig is dat in de publicatie wordt aangegeven dat de belegering in 1623 plaatsgevonden zou hebben. 

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: