Pieter. K. Meeussen, naamgever van het Meeussenfonds liet zijn vermogen in 1906 na aan het ABG. Mede dank zij dit fonds is er nu een maquette voor visueel gehandicapten

In aanwezigheid van vele vertegenwoordigers van gemeente, sponsors en erfgoedorganisaties werd in de kelder van het Koetshuis van het Markiezenhof op vrijdag 13 september 2019 de winnaar van de Bergse Erfgoedprijs bekendgemaakt.
Gastvrouw Claartje Rijkers haalde de vier genomineerde projecten nog even naar voren door projectvertegenwoordigers middels en kort interview iets over hun project te laten vertellen. Dat het vrijdag de 13e was had danig invloed op de presentaties; de laptop die de projector stuurde, bleek van zins te zijn om een update te installeren. Goed voorbereide filmpjes gingen zo de mist of konden helemaal niet meer gedraaid konden worden. Afijn, het doel van de bijeenkomst was er niet minder om.

Maquette
Al bij voorbaat is er extra winst op voor de Bergse gemeenschap. Dick Westerhof van Lionsclub Scaldis vertelde namelijk dat het waarschijnlijk niet bij de (op 10 oktober te plaatsen) bronzen maquette van het Markiezenhof zal blijven. ‘Onze hoofdsponsor (Meeussenfonds) wil méér monumenten in maquettes voor blinden gerealiseerd zien’. Nou Dick, dat onthouden we wel!
Dick vertelde dat dergelijke maquettes in Frankrijk en België vrij veel voorkomt, maar in Nederland nagenoeg onbekend is. Dat bracht het idee om zo’n maquette voor het mooiste stadspaleis van Nederland te realiseren. We zijn de Lionsclub, en Dick Westerhof in het bijzonder, dankbaar voor dit initiatief.

De Gertrudiskapel gezien vanaf de Boulevard

Kees Spikker die ook aanwezig was beaamde de toegevoegde waarde van deze maquette; hij vertelde dat hij al bij het aftasten van het kleine wervingsmodel geëmotioneerd kennis had gemaakt met (een stuk van) het Markiezenhof. Op 10 Oktober 16.00 uur wordt de maquette officieel onthuld.

Gertrudiskapel; restauratie
Ward Warmoeskerken en Frans van de Berg vertelden dat restauratie van de Gertrudiskapel  (‘het kleinste monument van Bergen’) aan de Scheldelaan hard nodig was. De kapel staat weer klaar voor nieuwe bezoekers, en op aanvraag zijn ‘rondleidingen’ mogelijk.  De kapel wordt volgende week zaterdag 21 september om 12.30 uur opnieuw ingewijd door Paul Verbeek. Ook ene nieuw tegeltableau wordt dan ingewijd.

Gertrudiskerk: tochtportaal
Ad Kil vertelde dat al meer dan tien jaar geleden door SBM een tochtsluis voor de kerkingang aan de Grote Markt was voorgesteld. Tom van Eekelen van de Gemeente BoZ legde dit idee neer bij RoAd architecten. Een schets hoe het uitgevoerd zou kunnen worden is jarenlang niet tot uitvoering gekomen. Extra probleem was dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als voorwaarde stelde dat er aan het gebouwd niet geschroefd of gebout mocht worden. 

Het tochtportaal is voorzien van ingefreesde teksten. Te lezen van beneden naar boven

Het uiteindelijke bouwwerk staat dan ook los, de onderdelen zijn middels CadCam techniek bewerkt en pasten daarop naadloos in elkaar. Toen kon de eigenlijke hoofdingang van de kerk weer open voor bezoekers. De toestroom is  sedert het openstellen van deze kerkingang aan de Grote Markt volgens SBM in enkele maanden verveelvoudigd.

Keldertocht
Twee gidsen van SBM legden uit hoe de nieuwe stadswandeling ‘Keldertochten’ was ontstaan. Gekoppeld aan de tentoonstellingsserie ‘Lage Landen’ werd voor het thema ‘Aarde’ gedacht aan kelders, die in de binnenstad volop aanwezig zijn. Dank zij de medewerking van vele eigenaren bleek het mogelijk een route samen te stellen van kelders met uiteenlopende geschiedenissen en huidige wijzen van gebruik. Het begeleidende filmpje ging als hierboven bedoeld, helaas de mist in. Als opsteker vertelden de gidsen dat het, mits blijvende instemming van de keldereigenaren, de bedoeling is om deze keldertochten vaker te organiseren. Daar hopen we maar op, de tentoonstelling met het thema ‘Aarde’ ligt immers ook nog in het verschiet.

Winnaar
De vier genomineerden, de jury en in het midden de trotse winnaar met de enorme cheque

Tenslotte was het aan juryvoorzitter Evert Weys om de winnaar bekend te maken. Daarbij citeerde hij uit het juryrapport. Dit om duidelijk te maken dat de jury geen gemakkelijke taak had gehad. En als je de hiervoor genoemde projecten overziet, is dat wel duidelijk. Het complete juryrapport kunt u hier trouwens nalezen. Aangenaam verrast toonde zich Ad Kil dat het project Tochtportaal in de Gertrudiskerk als winnaar werd uitgeroepen. Wat er met de prijs gaat gebeuren kwam in die bijeenkomst niet ter sprake.

Vergelijkbare berichten