Wie de Hofzaallezingen moest missen, hoeft niet bij de pakken neer te zitten. Tenslotte resteren nu nog slechts de verslagen en samenvattingen op deze website. En die kan iedereen lezen. Bovendien droogt het aanbod aan interessante lezingen bepaald niet op. Een (zeker niet uitputtende) opsomming:

16 mei: laatste Mastboomlezing van dit seizoen;
Willem II als kunstverzamelaar.
Dankzij de Belgische Opstand in 1830 die Willem II een heldenstatus opleverde, gaf de jonge monarch een nieuwe status en elan aan het koningschap. Met een scherp oog voor architectuur, schilderkunst en vormgeving, was hij de tegenpool van zijn vader, die weinig om de kunsten gaf. Caroline Lassche, docent kunsttheorie aan de Fontys Hogeschool vertelt u hier meer over.
Meer info: West-Brabants Archief; entree gratis.

19 mei: Hoflezing:
Op zoek naar de identiteit van onze streek.
Heeft de Brabantse Wal een eigen identiteit, en waaruit blijkt dat dan?
Ridder Willem de Weert, auteur van de wandelgids en het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ (en nog veel meer), gaat in deze lezing op zoek naar de identiteit van onze streek. Met de twee hofzaallezingen van resp. Mark Bronkhorst en Paul Schnabel in het achterhoofd schept de titel hoge verwachtingen.
Meer info: Markiezenhof entree € 5.-.

Historie van Steenbergen in vijf (eigenlijk zes) lezingen
Heemkundekring ‘De Steenen kamer’ viert haar 25 jarig jubileum met een lezingenreeks over de Steenbergse geschiedenis, die door de eeuwen heen nauw verbonden is met de geschiedenis van onze streek. In het kort: (entree: €20.-. voor de hele serie)
15 mei: Steenbergen als militair bolwerk; Prof.dr Han Leune vertelt over de WestBrabantse Waterlinie en Fort Henricus in het bijzonder.
19 juni: De Heraldiek van Steenbergen: drs Jan Peeters vertelt over wapenschilden en de geschiedenis die daarin verborgen is.
18 september: Oude prenten van Steenbergen; Hans Slokkers laat zien hoe de stad Steenbergen in de loop der eeuwen is veranderd.
16 oktober: Steenbergen door de eeuwen heen; Dr. Frans van Eekelen schetst Steenbergen vanaf het eerste ontstaan, de invloed van de Tachtigjarige oorlog op de stad en de economische invloed van de landbouw
20 november: De Tweede wereldoorlog in Steenbergen; Robert Catsburg brengt de jongste (en hopelijk laatste) gebeurtenissen in en om Steenbergen weer, die als onderdeel van de Slag om de Schelde het gebied bepaald niet onberoerd lieten.
11 december: Een digitale stadswandeling; Gerard baten wandelt door Steenbergen uit de tijd van onze grootouders aan de hand van foto’s die destijds werden gemaakt.
De lezingen vinden steeds plaats in de Lourdeskapel van de Gummaruskerk; de complete cyclus kost u slechts €20.-.(bestellen bij secretariaatsteenenkamer@gmail.com ovv ‘lezingencyclus’.

En dan is er nog een serie lezingen architectuurgeschiedenis.
Robert Guinee gaat in maar liefst 8 lezingen in op de architectuur vanaf de oudheid tot op de dag van vandaag.
1 mei: Romeinse architectuur;
8 mei: Romaanse bouwkunst;
15 mei: Gotiek;
29 mei: Renaissance;
5 juni: Barok;
12 juni: 19e eeuw;
26 juni: Jugendstil en Art Deco;
3 juli: Moderne stijl(en)
Kaarten à € 12,50 per avond (incl koffie en thee) bestellen bij info@robertguinee.nl

Vergelijkbare berichten