Ook dit seizoen is er weer een lezingencyclus van de Stichting Mastboom-Brosens. Het centrale thema waaronder deze lezingen worden gehouden is ‘Grenzen’.
De promotie heeft uw redactie helaas niet bereikt. Gevolg is dat inmiddels bij plaatsen van dit bericht de eerste lezing alweer achter de rug is. Het complete programma is als volgt:

vrijdag 13 januari: De grens tussen de Nederlanden; haar ontstaan en beheer tijdens de Tachtigjarige oorlog;
woensdag 15 februari: Langs de nullijn;
donderdag 30 maart: Essen als (Belgische) uitwijzingspoort naar Nederland;
woensdag 26 april:Von Bonstetten; een Zwitserse militair schetst Brabant;
donderdag 18 mei: Grenspalen.

Zoals wellicht bekend zijn deze lezingen gratis toegankelijk; zij worden op diverse locaties in West brabant gehouden.
Voor meer informatie zie de folder.

Vergelijkbare berichten