Het blad De Waterschans herbergde reeds in de beginjaren van de Kring zeer lezenswaardige zaken. De middelen om een aantrekkelijk blad te maken ontbraken echter duidelijk. De oplage was ook vrij klein. Als dergelijke artikelen niet meer gevonden (kunnen) worden, dreigen ze helaas verloren te gaan. Dat zou jammer zijn.
Hier treft u daarom twee artikelen aan over de Christoffelschouw die in 1971 resp 1978 werden gepubliceerd. Dank zij de twee schrijvers, Fons Gieles en Anton Asselberg krijgt de lezer een diepgaand inzicht in het middeleeuwse kunstwerk dat deze schouw is. Fons Gieles stelt zelfs: Bergen op Zoom mag het als een van zijn kost­baarste kunstschatten beschouwen. Ook merkt hij een sterke gelijkenis op tussen de afgebeelde Christoffel en Jan II van Glymes, de vader en voorganger van de opdrachtgever. Toch eens gaan kijken…!
Nu kunt u op een gemakkelijke manier  meer te weten komen over dit bijzondere sieraad in het Markiezenhof.
De beide artikelen zijn in één bestand opgenomen, dat met onderstaande knop wordt geopend, én voor eigen opslag kan worden overgetankt (ophalen)

Haal dit boek op (pdf)

Een recenter publicatie met nog een invalshoek vindt u in de Waterschans van 1 maart 2014. Daarin staat een diepgravend artikel van Willem van Ham, De Christoffelschouw, pronkstuk van het Markiezenhof: zijn geschiedenis, versieringen en betekenis,  waarin de op de schouw aanwezige heraldische figuren worden beschreven.

Vergelijkbare berichten