In het derde nummer van De Waterschans van 2019 treft u de volgende artikelen aan:

Janus Klaassen en een onderduiker met een speciaal verhaal
Marianne de Hoogh-Andriessen
De familie Klaassen heeft in de Tweede Wereldoorlog vele onderduikers verborgen. Onder hen was een bemanningslid van een in 1944 bij Vlijmen (Haarsteeg) neergestorte Britse bommenwerper. In een goed gedocumenteerde reconstructie, schetst de auteur – mede aan de hand van bewaard gebleven correspondentie van Janus Klaassen met deze bij hem ondergedoken oorlogsvlieger – een helder beeld van diens verdere lotgevallen tot aan het einde van de oorlog.

Een bijzonder gastenverblijf in hotel De Draak tijdens de Tweede Wereldoorlog
Lex Lensink
In dit artikel wordt beschreven hoe tijdens W.O.-II in hotel De Draak een verborgen ruimte werd ingericht waar onderduikers zich tijdelijk konden schuilhouden. Auteur Lex Lensink beschrijft dat hiermee een precaire situatie was ontstaan. Immers, in hotel De Draak was er geregeld sprake van de aanwezigheid van Duitse militairen die er vergaderden of zich ontspanden. Onderduikers in de verborgen ruimte verscholen zich dus in het hol van de leeuw!

Sjaan kwam nooit meer thuis
Marianne de Hoogh-Andriessen
De auteur beschrijft de aangrijpende geschiedenis van een jonge Bergenaar, Sebastianus (Sjaan) Segers die in augustus 1944 (!) zijn geliefde (een in Amsterdam wonende jonge vrouw) wil bezoeken. Daar aangekomen wordt hij bij een razzia opgepakt en na een reeks ongelukkige misverstanden overgebracht naar doorgangskamp Amersfoort. Zijn inmiddels gewaarschuwde familie slaagt er door de gespannen situatie in 1944 niet in om hem te bereiken en de gerezen misverstanden uit de weg te ruimen. Sjaan Segers wordt naar concentratiekamp Neuengamme gedeporteerd, waar hij uiteindelijk bezwijkt onder ellendige omstandigheden.

Gegijzeld in het Markiezenhof 3-7 oktober 1944
Yolande Kortlever
Stadshistorica Yolande Kortlever voerde diepgaande gesprekken met Mevrouw Corrie de Mooij-Van Ginneken, een van de gijzelaars die in oktober 1944 in het Markiezenhof vastgehouden werden. Mede aan de hand van deze gesprekken en van de uitgebreide dagboeken en verslagen die zij, alsmede de zussen Mien en Jo Venhuizen, tijdens of direct na de gijzeling hebben geschreven, weet Yolande Kortlever een goed beeld te schetsen van de aanleiding voor de gijzeling alsook van de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de 42 gegijzelde mannen en vrouwen deze gijzelname hebben kunnen doorstaan.

De rol van Britse troepen in de bevrijding van Bergen op Zoom
Robert W. Catsburg
Het is algemeen bekend bij de inwoners van Bergen op Zoom dat Canadese militairen de stad hebben bevrijd van de Duitse bezetter. In een rijk geïllustreerd en uitputtend gedocumenteerd artikel beschrijft Robert Catsburg de nog nauwelijks bekende bijdrage die een contigent Britse militairen heeft geleverd aan de bevrijding van Bergen op Zoom. Vooral in de eerste maanden na de bevrijding waren er veel Britse militairen actief in West-Brabant en zo ook in Bergen op Zoom.

Recensie: Het negende beleg
Jan van de Kasteele
Jan van de Kasteele schreef voor De Waterschans een recensie van Robert W. Catsburg’s in eigen beheer uitgegeven boek Het negende beleg (over de bevrijding van Essen, Wouwse Plantage, Bergen op Zoom en Tholen). Van de Kasteele is van mening dat Catsburg “een bijzonder goed beeld van de bevrijding van ons stukje Nederland” heeft gegeven en dat je als lezer van dit boek “ronduit bewondering [krijgt] voor de man die al deze informatie heeft weten te vergaren”.

Vergelijkbare berichten