Ofschoon het deze maand draait om de Slag om de Schelde in 1944, is toch het plan opgevat om op 23 november 2019 een reis te maken naar een van de bloedigste slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.
Deze reis per touringcar wordt geleid door drs N. Grosfeld en M.Grosfeld.
Om u een goed inzicht te geven in de achtergronden bezoeken we eerst het musée Memorial de la Grande Guerre in Peronne. Dit museum herbergt vele bijzondere zaken uit die tijd, zoals kaarten, helmen, uniformen, gedenkborden, bijzondere strijdmiddelen enzovoorts. U vindt daar ook een complete serie van de kritische prenten van Otto Dix, die de oorlog in al zijn verschrikkelijkheid afbeeldde, en daarmee zich de woede van de regeringen op de hals haalde.
Na de lunch aldaar (in het museumrestaurant of een de gelegenheden in de stad) begint onze tocht langs de frontlijn van 1916. U krijgt daarvoor tijdig een brochure met de nodige informatie.

Programma:
07:30   Vertrek vanaf het parkeerterrein Gagelboslaan, hoek Rooseveltlaan (sporthal) U kunt hier vrij parkeren.
Na een tussenstop bij de Franse grens komen we via Bapaume om 12.00 u aan in Péronne. voor een bezoek aan het musée Historial de la Grande Guerre. Aansluitend kunt u in Peronne, of in het museum een lunch gebruiken.
Om 14.00 u gaan we per bus langs de frontlijn, en bezoeken enkele monumenten en begraafplaatsen. Vanaf de laatste herdenkingsplaats Beaumont-Hamel (waar u nog loopgraven van toen kunt bekijken) gaan we naar Arras (Atrecht) waar u (omstreeks 18.00 u) op de uit de puinbergen van de oorlog herrezen historische markt, vele eetgelegenheden, met grote variatie in aanbod en prijs.
Om 20.00 u  aanvaarden we de reis naar naar huis, waar we omstreeks 23.00 uur verwachten aan te komen.
De kosten voor deze reis bedragen €60.-. pp. (vergelijk eens met deze)


Programma

Aanmelden

U kunt zich voor deze reis aanmelden via e-mail bij NicGrosfeld of bij Maarten Grosfeld. Wanneer uw betaling is bijgeschreven op
                NL78 ABNA 0232031886 tnv N.Grosfeld,
ontvangt u per mail uw plaatsbevestiging.
Mocht de reis onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt de reissom gerestitueerd. Wanneer u zelf annuleert volgt restitutie als er een vervangende deelnemer is genoteerd.

 Nic Grosfeld

Eerdere reizen en andere info
Voor verslagen van eerdere reizen naar de Somme zie de artikelen op deze website:
Somme 1916: een excursie naar een slagveld
aankondiging: excursie 30 sept 2017 
Archieffoto’s geven een indruk van de gruwelijkheden
In Exeter (UK) werd in een kunstinstallatie getoond hoeveel slachtoffers al op de eerste dag van de slag vielen 


De liggende opstelling van uniformen suggereert eens temeer een graf

Een van de vele helmen van de drie legers die aan de slag deelnamen

Op de witte sokkels van het monument staan tienduizenden namen van slachtoffers die nooit meer werden teruggevonden, en in massagraven of dichtgevallen granaattrechters hun laatste rustplaats vonden.

Vergelijkbare berichten