Op 16 april hield Thomas G Maes na de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de geschiedkundige Kring een lezing over de gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot de vlucht van meer dan een miljoen Belgen naar Nederland. Aanleiding voor de geschiedkundige Kring om Maes uit te nodigen is enerzijds de 100-jarige herdenking van het begin van de eerste wereldoorlog maar ook de publicatie van zijn boek Antwerpen 1914.

Thomas G Maes

Verslag van de lezing.

Maes vertelde dat dit boek eigenlijk bij toeval is ontstaan. Hij had het plan opgevat een roman te schrijven die zich in Antwerpen moest afspelen tegen het decor van de Eerste Wereldoorlog. Bij het daarvoor benodigde bronnenonderzoek stuitte hij op veel informatie over Antwerpen die hem niet bekend was. Toch is het nog niet zo heel lang geleden. Ook in België worden de gebeurtenissen uit die tijd kennelijk niet of nauwelijks mondeling overgedragen.Dit was voor hem aanleiding hier dieper in te duiken, wat resulteerde in een geheel ander boek dan hij oorspronkelijk van plan was te schrijven.Ofschoon het verloop der gebeurtenissen deprimerend is, slaagde Maes er in de aanwezigen te boeien.  Met enkele goedgekozen kwinkslagen ontstond er toch een ontspannen sfeer waarin het goed luisteren is.  ‘Voor u staat één Antwerpenaar die vanavond alweer huiswaarts keert’, zo opende hij zijn verhaal, ‘maar dat was 100 jaar  geleden wel anders’.

Omdat het complex aan gebeurtenissen die tot de eerst wereldoorlog leidden, veelomvattend is, en wat met Antwerpen gebeurde, zo’n grote invloed had op de bevolking van de gehele zuidwesthoek, en Bergen op Zoom in het bijzonder, is de lezing gedetailleerd beschreven in een apart document wat u via deze koppeling opent.
Het boek van Thomas G. Maes verscheen bij uitgeverij Houtekiet.
ISBN 978-90-8924-241-9
Het boek is bij dezelfde uitgever ook als E-boek verkrijgbaar.
In dit boek is tevens opgenomen het boek De Val van Antwerpen, een dag tot dag ooggetuigenverslag van Jozef Muls, wat u ook hier kunt lezen.

 

 E-boek primeur

1999 Studies uit Bergen op Zoom XIStudies 11 van de Geschiedkundige Kring sluit bijna naadloos aan op het boek van Thomas G. Maes. Een Belgisch dorp in een Brabantse stad beschrijft de wijze waarop de Belgische vluchtelingen werden opgevangen in het neutrale Nederland met de focus op Bergen op Zoom. Omdat dit laatste boek (nagenoeg?) is uitverkocht, heeft de Geschiedkundige Kring gemeend om het boek in het herdenkingsjaar 100 jaar later, digitaal beschikbaar te stellen. Elders op de website is het als E boek verkrijgbaar. Een primeur voor de uitgaven van de Geschiedkundige Kring.

Vergelijkbare berichten