De oudste kaart die van West Brabant bekend is, is opnieuw beschikbaar gemaakt voor belangstellenden. Enkele jaren geleden heeft de Geschiedkundige Kring gepoogd om deze kaart in reproductie te laten maken. Zie ook het vorige artikel over deze kaart en Waterschans 2003-1. Wegens onvoldoende belangstelling van de leden van de Kring (en andere erfgoedorganisaties in de ongeving) is dat toen helaas niet doorgegaan.  Tot overmaat van ramp gingen bovendien de opnamen die van deze kaarten waren gemaakt, op onnaspeurbare wijze verloren.
Dank zij de inspanningen van Willem van Ham en Karel Leenders is deze treurige afloop thans ten goede gekeerd. In een zeer betaalbare kleurenuitgave is deze kaart door deze beide deskundigen gedetailleerd beschreven, waarbij vele detailopnamen de analyses ondersteunen. Dank zij de medewerking van het waterschap Brabantse Delta en de Mastboom-Brosens Stichting werd het mogelijk om de zeer kwetsbare kaarten van de Sint Bernaardsabdij in Bornem bij Antwerpen opnieuw te scannen én in een betaalbare publicatie uit te geven. Geweldig dat dankzij deze gezamenlijke inspanningen deze kaart voor generaties (eindelijk) toegankelijk wordt.
Met beschrijvingen van de twee schrijvers Willem van Ham en Karel Leenders leer je met dit boek opnieuw naar het laat middeleeuwse landschap van West Brabant te kijken, waarvan vele sporen nog in deze tijd aanwezig zijn. Je moet alleen weten waar je naar moet kijken. Daar is dit boek een prachtig middel bij. Temeer omdat beide kaarten van Indervelt uit 1565 en 1590 als reproductie zijn bijgevoegd.Kijk ook eens op Historiek.net
Aarzel dus niet, maar bestel het boek voor het te laat is! Het is nu al te bestellen bij de plaatselijke boekhandel. Voor slechts €24,95 doet u zichzelf een groot plezier!
Een vooruitblik op het boek vindt u hier onder

 

Vergelijkbare berichten