Graag nodigt het bestuur u uit voor een stadsexcursie naar Blokstal 2 & 3 op zondag 16 oktober aanstaande.
Verzamelen bij de ingang van Blokstal 2 & 3 om 12.00 uur.

Sinds Bergen op Zoom garnizoensstad was geworden, bestond er steeds behoefte aan stalling voor paarden. Ten tijde van oorlog werden deze zelfs bij burgers ondergebracht, maar in vredestijd was er plaats genoeg in de zogenaamde blokstallen. In het Bergen op Zoom van de 18e eeuw was er zo’n blok van twee stallen aan het west einde van de Dubbelstraat, waar nu het Klein Arsenaal staat. Na 1700 was er behoefte aan nieuwe stallingen. De eerste werd omstreeks 1703 gebouwd op de Nieuwe Markt, welke later Blokstal 1 genoemd werd. Dit gebouw was goed voor 106 paarden en is in 1967 gesloopt in verband met de aanleg van de Westersingel. De tweede blokstal, het latere Blokstal 2, is omstreeks 1745 gebouwd en bood onderdak aan 105 paarden. In 1764 tenslotte verrees er een derde blokstal voor 94 paarden, de tegenwoordige Blokstal 3. Daar werd in 1887 een overdekte rijbaan aan gebouwd, het huidige Gebouw T.

Nadat het hele militaire complex in de zeventiger jaren in handen kwam van de gemeente is in 1984 Blokstal 3 verbouwd tot een onderkomen voor het voormalige poppodium de Botte Hommel, waar in een bijruimte ook het COC onderdak kreeg en de rest van de leegstaande stallen gebruikt werd voor opslag van bijvoorbeeld alle attributen van de Maria Ommegang.
Inmiddels is Blokstal 3 voor een tweede keer ingrijpend verbouwd, nu voor het onderkomen van het Facilitair bedrijf. De renovatie werd verricht door De Kok Bouwgroep en de opening ervan was op 4 maart jongstleden.

De excursie staat onder leiding van architect Jan Weijts. U bent van harte welkom op deze excursie en zoals gebruikelijk zijn hier geen kosten aan verbonden.

Om een beeld te hebben van het aantal deelnemers wordt u verzocht u aan te melden bij de penningmeester, Jos van Rijn, penningmeester@geschiedkundigekringboz.nl of tel. 0164-683418.

Vergelijkbare berichten