Dinsdag 23 april heeft de Geschiedkundige Kring de algemene ledenvergadering gehouden.

Voor de pauze zijn de bestuurlijke mededelingen gedaan en is onze nieuwe voorzitter Joost de Graauw benoemd alsmede de 2 nieuwe bestuursleden Ria Huisman en Sjef de Wit.

Na de pauze heeft Johanna Jacobs een lezing gehouden over “REDDING, RESTAURATIE EN HERPLAATSING VAN ARCHITECTUURGEBONDEN KUNST UIT DE WEDEROPBOUWPERIODE”.

U kunt het verslag hier inzien.

Vergelijkbare berichten