In het digitale tijdperk dient ieder zichzelf respecterende organisatie een website te hebben. Zo gaf medio 2000 het bestuur te kennen een eigen website te willen ontwikkelen voor de Geschiedkundige Kring. Doelstelling was onder andere de bekendheid van de Kring en van haar activiteiten te vergroten. Daartoe opgeroepen door het bestuur ging een aantal leden met kennis van websiteontwerp en beheer enthousiast aan de slag. In de terugblik op de ALV van 2003 meldde het bestuur dat de website een groot succes is en dat per maand gemiddeld 300 mensen de site bezoeken. Dat is sindsdien alleen maar toegenomen. Om de website goed te onderhouden had het bestuur inmiddels Fons Evers benoemd tot webmaster en als zodanig toegevoegd aan het bestuur.

Ondanks de positieve kijk van het bestuur in 2003 op het gebruik van de website bleek uit een ledenonderzoek 2004 dat een teleurstellende 66% van de respondenten de website nooit bezocht. (Dit percentage bleek bij het lezersonderzoek van 2013 gedaald naar 27%). Bij de ALV van 2007 volgde Marieke Liefting Fons Evers op als bestuurslid en webmaster. In De Waterschans 3/2008 verkondigde de webmaster dat de nieuwe website online is. Zij besloot haar aankondiging met de uitspraak dat er de komende maanden nog her en der aanpassingen zouden worden aangebracht. Bij de ALV van 2010 gaf Marieke het stokje over aan Laurijs Weyts, de huidige webmaster. De voortdurende aanpassingen waarop Marieke medio 2008 al wees, resulteerden in 2012 in een nieuwe website.

Het fenomeen website vereist bij de tijd blijven en dus aanpassen. Onze website is daaraan in het verleden ook niet ontkomen. Ook de versie 2012 kent een aantal onvolkomenheden, dat de vierkoppige website redactie deed besluiten tot een rigoureuze vernieuwing: de versie 2014 is een feit. Het beeldmerk en de inrichting van de website zijn vernieuwd, de zoekmogelijkheden zijn verbeterd en uitgebreid. De structuur is meer opgezet volgens het principe van korte inleidingen met links naar meer informatie. Er is een nieuw item toegevoegd: geschiedenis van Bergen op Zoom. Dat krijgt mettertijd een nadere invulling. Naast het informeren van de leden over de activiteiten van de Geschiedkundige Kring is de nieuwe site ook gericht op het bescheiden aanbieden van wetenswaardigheden van stad en land van Bergen op Zoom. Uiteraard zou het een prettige bijkomstigheid zijn als dat zou resulteren in een lidmaatschap!

Er zijn nog meer vernieuwing en uitbreidingen doorgevoerd, maar dat ga ik niet verklappen. Daar komt u achter door er eens goed voor te gaan zitten en te ervaren wat de nieuwe website te bieden heeft. Ik wens u daarbij veel genoegen.

Ik dank de website redactie voor hun inspanningen om deze nieuwe site on line te brengen en wens hen succes bij het op orde en actueel houden van de nieuwe website.

Joost de Graauw, voorzitter

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.