1574: De slag bij Reimerswaal

De slag bij Reimerswaal (ook wel ‘slag bij Bergen op Zoom’ genoemd) wordt wel als een keerpunt in de Tachtigjarige oorlog aangeduid. Er zijn dan ook meerdere publicaties en kunstwerken over gemaakt als herinnering aan deze gebeurtenis.
Dit boekje, gewijd aan deze slag, is een deeltje uit een hele serie ‘volks-bladen’ ter verheffing van het volk’ (en ter bevordering van de vaderlandsliefde). Het ademt de sfeer van de 19e eeuwse klassenmaatschappij waarin het geschreven werd.
De stijl waarin de gebeurtenissen worden gepresenteerd past eigenlijk niet meer in het huidige tijdsgewricht, waarin meer prijs gesteld wordt op een objectieve(r) presentatie.
Slechts omdat het een belangrijke gebeurtenis in de Tachtigjarige Oorlog beschrijft, is het hier desondanks toch onder de aandacht gebracht.

Haal dit boek op

Categorie: