1622 Verhael der ghedenckweerdigher gheschiedenissen (etc) tsedert den 18 Julius 1622 tot den 3 October toe

Gedurende de belegering van Bergen op Zoom door Spinola in 1622 bracht de Dordtse boekdrukker Dirck van Vreeswijk een zestal tussentijdse verslagen uit van de gebeurtenissen. In het kort wordt verslag gedaan van hetgeen men buiten de belegerde stad gewaar werd. Gezien andere, later verschenen publicaties was die informatie slechts fractioneel. Uiteraard kan ook de (onbekend blijvende) informant van de drukker wat kort van stof geweest zijn.
Het feit dat het actuele informatie betreft, en kennelijk objectief is weergegeven, versterkt de betrouwbaarheid van het geschrevene.

Haal dit boek op

Haal dit boek op (pdf)

 

Categorie: