1924 Beschrijving van Bergen op Zoom, Halsteren, Wouw, Tholen

In een publicatie van het Provinciaal genootschap voor kunsten en wetenschappen publiceerde GCA Juten (pastoor te Willemstad) een nauwgezet onderzoek naar hetgeen hij in de archieven aantrof met betrekking tot (vooral) de stad Bergen op Zoom. Zowel het (vermoedelijke) ontstaan als expansie, de opeenvolgende heren, bijzondere gebouwen en gebeurtenissen passeren de revue.
Uiteraard is de kennis heden ten dage verder aangevuld, Juten biedt reeds een heldere kijk op hetgeen in de oorspronkelijke documentatie van veelal archiefstukken te vinden is. Hij maakt overigens ook gebruik van eerdere publicaties van De Roock, Faure, Baselius etc.
Opmerkelijk  in de  huidige optiek is wel dat Juten meent dat er niet al te veel monumentale panden in de stad aanwezig zijn. Stichting Stadsherstel heeft deze denkwijze sedert de jaren ’60 van de vorige eeuw ten goede gekeerd.
Juten besteedt relatief veel ruimte aan religieuze gebouwen, maar bericht ook over het Markiezenhof, stadspoorten en militaire gebouwen.
Wat betreft Wouw schrijft hij over het (toen geheel) verdwenen kasteel, de 15e eeuwse kerk en de uit de St Bernaarts abdij aan de Schelde afkomstige koorbanken en houten beelden. De kerk en deze kunstwerken hebben het einde van WO II overigens bepaald niet ongeschonden doorstaan.
Voor Halsteren besteedt Juten aandacht aan de St Maartenskerk en de in 1924 zeer recente vondst van kerkschatten die begraven waren vóór de religie-onlusten van de 16e eeuw.
Tenslotte biedt JC Overvoorde een korte beschrijving van de stad Tholen, het daar aanwezige middeleeuwse stadhuis, de eveneens middeleeuwse kerk en enkele opvallende panden in de stad.
Een zeer leesbaar boek met een overvloed aan informatieve afbeeldingen. Deze laatste maken tevens aanschouwelijk hoeveel beter het monumentale erfgoed vandaag de dag er bij staat en gewaardeerd wordt.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: Tags: ,