A Ballad on the taking of Bergen-op-zoom

Dat de val van de vesting Bergen op Zoom wereldnieuws was, is bekend. Niet alleen in Frankrijk bracht het de pennen in beweging, in Londen schreef M. Cooper een ballade, die op haast dromerige wijze de Franse inname beschrijft. Dat de rauwe werkelijkheid verre van dromerig was, is wellicht pas na publicatie van dit gedicht in Londen doorgedrongen.
Gezien de prijs van de gedrukte ballade was het waarschijnlijk een vlugschrift, dat in de korte tijd na de inname van Bergen op Zoom wat pecunia voor de schrijver moest opleveren.
Voor ons is het vooral een fraaie tekst, waarvan niet bekend is of er ooit een vertaling van is gemaakt. (het stuk komt niet voor in de Westbrabantse archieven)
Een facsimile van deze publicatie vindt u hier.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: ,