Aardrijkskundige beschrijving van Bergen op Zoom

Een boekje, oorspronkelijk bedoeld voor de schooljeugd brengt niet alleen een glimlach, maar is ook voor volwassenen leerzaam. Er zijn in de loop der tijd wel veranderingen in de wijze waarop straten in de stad worden aangeduid. Ook bepaalde gebouwen zijn met het verdwijnen van hun functie uit het stadsbeeld verdwenen. Een aantal zaken valt op:
* hoe compact was de stad in die tijd dat de vesting nog als een korset rond de stad lag, maar ook
* enkele straatnamen die niet vermeld zijn in het standaardwerk van W. van Ham; De straatnamen van Bergen op Zoom.
* En er zijn nóg enkele merkwaardigheden in de tekst te ontdekken, maar daarvoor moet u het boekje zelf open doen.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: