Halsteren, zijn geschiedenis (en archieven)

Dit boek dateert van 1939, en bevat een groot aantal artikelen over de geschiedenis van Halsteren en de daar omheen liggende polders. Deze zijn samengesteld door L Merkelback van Enkhuyzen (die toen kapelaan was in Steenbergen) en C. Slootmans, archivaris. De laatste deed ook de eindredactie. Het geheel geeft een goed beeld van de geschiedenis van het buitengebied rondom Bergen op Zoom, waarbij zowel de ontwikkeling (en verloren gaan) van polders is beschreven, als de schade die de belegeringen van Bergen op Zoom betekenden voor de bewoners van het platteland rondom de stad.
Daarnaast is ook de kerkelijke geschiedenis van Halsteren vanaf 1600 beschreven. De komst van de schuilkerk in Lepelstraat die de hele omgeving bediende, pastoors en predikanten en het getouwtrek rondom de St Martinuskerk. Uiteraard is niet beschreven het opnieuw in gebruik nemen van deze kerk door de Hervormde gemeente, omdat pas dit vanaf 1962 dateert.
Alles bijeen (nog steeds) een fascinerend boek voor niet alleen Halsternaren, maar ook Bergenaren die een breder beeld van de de stadsgeschiedenis willen vormen.
(vooralsnog is er van afgezien om de beschrijving van de archieven ook te digitaliseren; de huidige zoektechnieken in de archieven maken dit o.i. nagenoeg overbodig)

Haal dit boek op (pdf)

 

 

Categorieën: , Tag: