Bedevaart naar de Kapelberg

In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de de ligging van de Kapelberg “temidden van de groenende landouwen en wuivende bomen, ver van het gewoel en gejaag der wereld” verstoord door de aanleg van rijksweg A17.
Heden ten dage langs Roosendaal rijdend kom je vlak langs de kapel die op een meter of tachtig oostelijk van de weg ligt, en tegenwoordig een rustpunt vormt “temidden van het gewoel en gejaag op de omringende  bedrijfsterreinen”.
De bedevaarten van het Rijke Roomsche Leven zijn niet meer, maar de kapel vormt nog steeds een vaak bezocht doel. Omstreeks 2009 werd de kapel die dateert van 1896, zelfs geheel gerestaureerd. De geschiedenis van de Kapelberg gaat echter vele eeuwen verder terug.
In dit boekje is de historie van de Kapelberg beschreven, waarbij naar eerdere onderzoeksbronnen wordt verwezen. Het boekje uit 1948 is bedoeld ter informatie van bedevaartgangers. Het is daarom verder gevuld met voor de toenmalige bedevaart toepasselijke gebeden. Vergeten in de huidige seculiere samenleving, roepen zij thans nog slechts een glimlach op. Ook in dat opzicht is hier sprake van een historisch document uit de ommelanden van Bergen op Zoom

Haal dit boek op (pdf)

 

Categorie: