Costuymen en Usantien der stadt Berghen op ten zoom

Hoezeer de middeleeuwse Heren waren aangewezen op eigen regelgeving en rechtspraak blijkt uit bijgaand document uit 1628. Net als het huidige Burgerlijk Wetboek, maar alleen geldig in het Markiezaat. In hoeverre deze teksten zelfstandig werden ontwikkeld dan wel gekopieerd van elders is niet nagegaan.
Een publicatie als deze maakt duidelijk dat ook de middeleeuwse maatschappij bepaald niet zonder regels kon. Er zijn regelingen betrekking hebbend op de uitvoering van vonnissen, de werking van de Vierschaar, verhoren (inclusief tortuur), fraude, huwelijksvoorwaarden, testamenten, erfrecht, Erfscheidingen en servituten, en veel meer.
Niet is gepoogd de teksten te ‘vertalen’ naar het huidige taalgebruik, zodat veel bijzondere termen worden aangetroffen, waarvoor achterin een aantal hulpmiddelen om deze te ‘herkennen’ wordt aangereikt.

Haal dit boek op (pdf)

 

Categorie: