1588 De Belegeringhe van Berghen opten zoom

In 1603 verscheen bij de Bergse drukkerij Jacob Canin een boekje van Jacob Baselis de Jonghe over de belegering door Parma in 1588. Blijkens het voorwoord heeft Baselis het op veler verzoek uit zijn Latijnse origineel vertaald. De opbouw van de tekst verraadt dat het gaat om een opsomming van tijdens de belegering gemaakte (dagboek-)aantekeningen.
De lezer krijgt een goed beeld van hetgeen in die maanden in en rond de stad plaatsgreep.
Een aantal plaatsaanduidingen is voor de huidige lezer wat minder duidelijk; ter orientatie is een kaart van de toenmalige stad en vestingwerken een goed hulpmiddel. In de publicatie zijn twee kaarten gevoegd die de actuele situatie in 1588 weergeven.
De drukker heeft de destijds bij handgeschreven teksten gebruikelijke verkortingstekens in druk overgenomen. Deze vindt men ook in deze transcriptie terug.
Zie ook de publicatie van Willem van Ham in de Waterschans 1988/3

Haal dit boek op