De geschiedenis van de openbare drinkwatervoorziening

Dat de volksgezondheid samenhangt met de voorzieningen als riolering en (schoon) drinkwater ligt voor de hand. Toch is een openbare drinkwaterleiding waarop elk huis is aangesloten, nog niet eens zo oud. Voordien werd gebruik gemaakt van stadspompen en eigen putten. De aanleg van de in onze ogen tot de eerste levensvoorwaarden behorende openbare waterleiding dateert echter pas van het begin van de vorige eeuw. In dit boekje wordt de geschiedenis van het drinkwater tot in onze tijd in beeld gebracht. Aanleiding was de terugplaatsing van de stadspomp op de Grote Markt in 1985. Deze pomp is overigens inmiddels verplaatst naar het Zuivelplein, hetgeen een historische onjuistheid genoemd mag worden. Deze publicatie laat u zien waar dergelijke pompen in het verleden wél stonden.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

 

Categorie: