Een Nederlander in geteisterd België (1914)

Onder den titel ‘De tweede phase van de oorlog’ heeft de NRC een tiental brieven uit België mogen publiceeren over ervaringen bij Leuven. Zij zijn nu tot een boekje vereenigd, door de Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam uitgegeven.
“Hier – zoo schrijft de heer Simons in een voorbericht – was aan het woord een landgenoot van de daad, die de voorrechten van den neutrale had weten ten goede te doen komen aan de door de overwinnaar geteisterde; een treffelijk voorbeeld van Nederlandsche kloekheid en bezonnenheid te midden van uiterst gevaarlijke omstandigheden. Een Nederlander die Belgen beschermt; een protestant met grooten eerbied voor katholieken geestelijken, rusteloos in de weer om hen te redden.
“In deze tijden van eindeloos misverstand en volkerenhaat verkrijgt een dusdanig optreden de hoogste waarde als teeken, dat de ruime en moedige menschlievendheid geenszins uitgestorven is. (18 october 1914 NRC)

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: