Gertrudis van Nijvel

Omstreeks1987 werd ter herinnering aan de middeleeuwse Gertrudiskapel op (niet helemaal) dezelfde plaats een nieuwe kapel neergezet. Deze nieuwe kapel beoogde de naam en verering van de stadspatrones sinds mensenheugenis opnieuw onder de aandacht te brengen.
De bouw was een initiatief van een kleine groep Bergenaren die zich verenigd hadden in een ‘Stichting tot herstel en behoud van de Sint Gertrudiskapel en Stadsfontein’.

Om het initiatief meer bekendheid te geven maakte Fons Gieles bijgaand boekje, waarin in het kort de geschiedenis van deze abdis van het klooster in Nijvel wordt verteld, en ook de sedert haar overlijden ontstane legenden zijn genoemd. Het boekje werd als bijlage bij het toenmalige (katholieke) kerkblad ‘De Vreugdebloem’ wijd in de stad verspreid.

Ofschoon in de Waterschans nadere en specifieker studies zijn te vinden, blijft dit boekje een aardig en toegankelijk document. Bij de digitalisering is het boekje verrijkt met enkele moderne mogelijkheden, waardoor het o.m. mogelijk is om de replica van de in 1940 verloren gegane schrijn in het Pushkin museum te Moskou te bekijken.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: ,