Grafmonumenten in de Grote of Sint Gertrudiskerk

De grafmonumenten (waaronder tomben, wandgraven, epitafen en zerken in de kerkvloer worden begrepen) vormen belangwekkende documenten uit en soms ver verleden.
Ze hebben belangrijke cultuurhistorische, genealogische, heraldische en symbolische betekenis. Bovendien verschaffen zij gegevens over de economische omstandigheden of de maatschappelijke status van de begraven personen.
Op zich is het immers verwonderlijk, dat er van het overvloedige materiaal nog zoveel resteert na de plunderingen, branden en vernielingen en na het oneigenlijk gebruik van gebouw en interieur in het verleden.
In de inleiding wordt aandacht besteed aan algemene, historische, technische en iconografische aspecten. De catalogus omvat beschrijvingen van de afzonderlijke gedenktekens. Een index vergemakkelijkt de raadpleging.
ISBN 90-73437-20-2
Ledengeschenk 1993

Categorie: