Het Begijnhof buiten Bergen op Zoom

Bij de reconstructie in januari 2022 van het kruispunt tussen Zuidzijde Zoom Korneel Slootmanslaan werden enkele graven van de begraafplaats van het 15e eeuwse Begijnhof blootgelegd. Dit vormde de aanleiding om dit boekje uit 1924 nog eens op te diepen. Het biedt enerzijds informatie over de relatief korte geschiedenis van het Begijnhof, terwijl het bijgevoegde cartularium veel informatie biedt over het maatschappelijk draagvlak dat deze instelling onder de Bergse bevolking (tot de hervorming) had opgebouwd.
Ook wordt het proces tegen de pastoor van het Begijnhof, Nicolaus Christie belicht. Deze werd er als priester van verdacht aanhanger te zijn van de zgn Nieuwe Leer van Luther.
Het cartularium vormt overigens ook een rijke bron van huisnamen, die  in die tijd als nadere plaatsaanduiding werden gebruikt, maar ook straatnamen en andere toponiemen. Ook daarom is het de moeite waard het boekje door te nemen.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: