Het beleg van Bergen op Zoom in 1588

Het beleg van de stad door Parma maakt deel uit van een uitgebreide campagne van het Spaanse leger om de opstandige Lage Landen aan het koninklijk gezag te onderwerpen. Eerder had Alva na de dood van Jan IV van Glymes en diens postume veroordeling, al troepen in de stad ondergebracht. In 1577 werd de stad echter  overgegeven aan het Staatse leger. Omdat Bergen op Zoom een strategische ligging heeft voor bescherming van Zeeland en Holland hadden zowel de Staatsen als de Spaansen alle belang bij het beheersen van deze versterking. Het beleg door Parma slaagt echter niet, evenals enkele latere aanslagen.
Dit boek is een van de publicaties die historicus en garnizoenscommandant Th. A. Boeree het licht deed zien over de vestinggeschiedenis van Bergen op Zoom.

[Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorieën: , Tags: , ,