Jan II van Glymes: zijn bastaarden

In een oud, bijna vergeten tijdschrift dat slechts kort heeft bestaan, publiceerde AJL de Roock in 1885 een kort onderzoek naar de betekenis (en betrouwbaarheid) van de teksten die op de lijst van het portret van Jan II van Glymes zijn aangebracht. Het is geschreven in een tijd dat archiefonderzoek nog nauwelijks plaatsvond. Toch weet hij een opmerkelijke, of zo u wilt, ontnuchterende, conclusie te trekken. Hij besluit met een uitdaging aan ieder die de geschiedenis van deze stad een warm hart toedraagt.

Het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde kent (voor zover bekend) slechts drie jaargangen 1883, 1884 en 1885. Het is opgegaan (of verdrongen) door het parallelle blad Taxandria, dat vanaf 1884 aanvankelijk in delen, en later in jaarboeken verscheen.

Haal dit artikel op (pdf)

 

Categorie: