Jan IV van Bergen 1528-1567

Markies Jan IV van Bergen op Zoom was een sleutelfiguur in de zestiende eeuw: een geroemd staatsman, Vliesridder, legerleider en een van de rijkste edelen in de Nederlanden. Samen met tijdgenoten als Willem van Oranje pleitte hij voor religieuze tolerantie en bredere inspraak in het landsbestuur.
In 1567, op missie bij de koning van Madrid, Philips II, stierf hij echter plotseling. Tegelijkertijd brak de Nederlandse Opstand uit en ook Jan werd postuum veroordeeld wegens majesteitsschennis. Zijn gehele bezit werd door de kroon in beslag genomen.

Aan de hand van niet eerder uitgegeven archiefmateriaal wordt in dit boek een gevarieerd beeld geschetst van zijn leven en nalatenschap. Meerdere specialisten schrijven over diverse aspecten van het leven van deze edelman, waaronder zijn politiek en zijn opvattingen, financiën, woningen, interieuraankleding, zilver, kleding, boeken en portretten. Dit wordt in de context geplaatst van historische ontwikkelingen en de confiscaties in breder perspectief. De artikelen zijn aangevuld met vele illustraties.

inkijkexemplaar

Dit boek werd als ledengeschenk in 2020 aan de leden van de Geschiedkundige Kring aangeboden.

Verkrijgbaar bij boekhandel Quist

Verkrijgbaar bij boekhandel Van der Kreek

Tweedehands aanbod

Categorieën: , Tag: