UIt bange oorlogsdagen WO I

Gedurende de hele looptijd van de Eerste Wereldoorlog hield de ondernemer J van der Veken een dagboek bij, waarin hij aantekening maakte van gebeurtenissen in Roosendaal, Nederland, en aan het front. Vaak maakte hij daarbij gebruik van de berichtgeving door kranten, maar voor wat betreft de omgeving meestal van eigen waarneming.
Van der Veken woonde aan de Markt in Roosendaal, wat vaak uit de aantekeningen naar voren komt. Destijds was de Markt in Roosendaal de hoofdstraat waar alle verkeer doorheen moest om van en naar Bergen op Zoom en Zeeland te komen.
Het boekje werd aanvankelijk anoniem (in 3 delen) gepubliceerd, maar kennelijk wist men in Roosendaal wel wie de schrijver was.
De los van elkaar genoteerde stukjes in het (omvangrijke) document geven door deze samenvoeging een goed beeld van hetgeen er leefde onder de gewone man. Het maakt ook duidelijk dat de oorlog ook op het leven in het neutrale Nederland een grote invloed had. De militaire aanwezigheid in en om Roosendaal levert notities op, maar ook de (latere) schaarste aan voedsel en goederen, de impact van de vluchtelingenstroom uit België, de gebeurtenissen  aan het front voor zover deze tot Nederland doordringen.
Het dagboek is (uiteraard) geen objectieve geschiedschrijving. Wel is te zien hoe de publieke mening  in de loop van de periode tot 1918 verandert. Een onvervormd en lezenswaardig document uit een tijd die de wereld in vele opzichten veranderde.
Het originele handschrift is bij gelegenheid van een tentoonstelling over de Belgische vluchtelingen in 2007 door de erfgenamen ondergebracht in het gemeentearchief van Roosendaal (thans West Brabants Archief)

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie:

Beschrijving