Lees verder

Geschiedkundige kring Bergen op Zoom op Instagram

Wie kijken niet alleen naar het verleden! Dus, zoals het hoort, hebben we een instagram account aangemaakt waarop we foto’s van excursies, bijeenkomsten, lezingen etc. posten. Volg ons op www.instagram.com/geschiedkundigekring, of bekijk de laatste foto’s hier op onze website.

parade-school-1921School voor Geschiedenis

De School voor Geschiedenis is de jongste loot aan de boom van de Geschiedkundige Kring. De School biedt cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de geschiedenis van stad en ommeland van Bergen op Zoom, in de context van de regionale en internationale geschiedenis.

De lessen worden verzorgd door vakbekwame docenten met ruime kennis in de verschillende vakgebieden. Na 2 cursusjaren van 10 lessen elk kunnen de cursisten zich met de keuzemodules nog jaren lang verder verdiepen in de geschiedenis van Bergen op Zoom.

Informatie over de docenten, de lessen, modules en hoe u zich in kunt schrijven vind u onder het kopje School voor Geschiedenis.

Meer informatieover de School voor Geschiedenis

Bergen op Zoom, een rijke stad

Een voor alle Bergenaren overbekende melodie

Een voor alle Bergenaren (of beter nog: Nederlanders) overbekende melodie. Klik op de afbeelding voor muziekblad, en op  de muzieksleutel om te beluisteren

De stad Bergen op Zoom kent een lange en veelzijdige geschiedenis. Dat weerspiegelt zich heden ten dage nog in het gehele centrum. Bij een eerste bezoek vallen de oudste monumenten zoals de 13e eeuwse Gertrudiskerk en Gevangenpoort en het 15e eeuwse Markiezenhof het eerst in het oog. Het stratenplan vertelt eveneens een verhaal, net als de meer dan 800 rijks en gemeentelijke monumenten die zich langs deze straten in de binnenstad scharen. ‘Een stad als een huis’, zo kenschetste Korneel Slootmans de warme sfeer die het centrum de bezoeker biedt.KIjkt u eens rond via deze koppeling.
Een snelcursus Bergse geschiedenis vindt u hier ook, om alvast een beetje kunt proeven van het reilen en zeilen van deze stad door de eeuwen heen.
De stadsuitbreidingen die mogelijk werden door de ontmanteling van de enorme vesting van Menno van Coehoorn, zijn op een haast organische wijze aan dit oude centrum aangesloten. De op de vrijgekomen terreinen aangelegde singels verraden nog de oorspronkelijke omvang van de stad die tot omstreeks 1870 onveranderd is gebleven.
Vele erfgoedorganisaties in de gemeente zijn actief om wat van het verleden te vinden is in bodem, archieven, gebouwen, maar ook taal en tradities,  opnieuw zichtbaar te maken en te houden, waar nodig aan te vullen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De Geschiedkundige Kring is onder deze organisaties bepaald niet de geringste.

Bergen op Zoom kan bogen op een complete bibliotheek aan publicaties over haar geschiedenis; de Geschiedkundige Kring heeft hier tijdens haar bestaan zeker een boekenplank aan bijgedragen. En de stapel groeit nog steeds.
Het kwartaaltijdschrift van de Kring De Waterschans is eveneens een geweldige bron van informatie.
De School voor Geschiedenis laat geïnteresseerden kennis maken met het boeiende en veelzijdige verleden van de stad waarin het zo gemakkelijk is om je er thuis te voelen.
Of, zoals Bert Bevers het in een der ‘Stenen Strofen’ verwoordde:

Niets blijft, behalve toch het idee:
Je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op bevorderen van kennis met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant, en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder en richt zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, op de bewoners van het bedoelde gebied.

Lid worden?Meer informatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De Waterschans

Zoek op titel via het West Brabants Archief

De Waterschans is het kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Een tijdschrift dat door zijn boeiende en tijdloze artikelen door velen beschouwd en behandeld wordt als een voortdurend groeiend naslagwerk.
Het blad wordt uitgegeven voor iedereen met interesse in de geschiedenis van Bergen op Zoom en omgeving doch voor leden van de Geschiedkundige Kring in het bijzonder. Leden van de Kring krijgen met hun lidmaatschap namelijk automatisch een abonnement op het blad.
Niet-leden kunnen losse nummers aanschaffen bij de boekhandels Quist en van de Kreek, VVV en het Markiezenhof. Ook kunnen losse nummers worden besteld via de penningmeester. Maar lid worden van de Geschiedkundige Kring is natuurlijk een veel slimmere keuze.
De Waterschans publiceert lezenswaardige wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom. Thema’s die aan bod komen zijn: geschiedenis, archeologie, monumentenzorg, genealogie, volkscultuur en devotie, oral history, cultuurhistorie en kunsthistorie. De Kring kent onder zijn leden een dermate hoeveelheid collectieve en individuele deskundigheid dat het merendeel van deze artikelen door een of meer leden kan worden samengesteld. Voor bijzondere onderwerpen worden echter ook bijdragen van andere deskundigen opgenomen.
Voorts vindt de lezer er boek- en tijdschriftenbesprekingen, aankondigingen van nieuwe activiteiten en diensten van de Kring.

Registerexcel tabel Registeroud - nieuw Registernieuw - oud

Inhoud meest recente editie