96 Gevonden: De waterschans

De Waterschans

De Waterschans De Waterschans is het kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Een tijdschrift dat door zijn boeiende en tijdloze artikelen door velen beschouwd en behandeld wordt als een voortdurend groeiend naslagwerk.Het blad wordt uitgegeven voor iedereen met interesse in de geschiedenis van Bergen op Zoom en omgeving doch voor leden van de Geschiedkundige Kring in het bijzonder. Leden van de Kring krijgen met hun lidmaatschap namelijk automatisch een abonnement op het blad.Niet-leden kunnen losse nummers aanschaffen bij de boekhandels Quist en van de Kreek, VVV en het Markiezenhof. Ook kunnen losse nummers worden besteld via de penningmeester. Maar lid worden van de Geschiedkundige Kring is natuurlijk een veel slimmere keuze.De Waterschans publiceert lezenswaardige wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom. Thema’s die aan bod komen zijn: geschiedenis, archeologie, monumentenzorg, genealogie, volkscultuur en devotie, oral history, cultuurhistorie en kunsthistorie. De Kring kent onder zijn leden een dermate hoeveelheid collectieve en individuele deskundigheid dat het merendeel van deze artikelen door een of meer leden kan worden samengesteld. Voor bijzondere onderwerpen worden echter ook bijdragen van andere deskundigen opgenomen. Voorts vindt de lezer er boek- en tijdschriftenbesprekingen, aankondigingen van nieuwe activiteiten en diensten van de Kring.  

Over De Waterschans

De Waterschans is het kwartaaltijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Een tijdschrift dat door zijn boeiende en tijdloze artikelen door velen beschouwd en behandeld wordt als een voortdurend groeiend naslagwerk. Het blad wordt uitgegeven voor iedereen met interesse in de geschiedenis van Bergen op Zoom en omgeving doch voor leden van de Geschiedkundige Kring in het bijzonder. Leden van de Kring krijgen met hun lidmaatschap namelijk automatisch een abonnement op het blad. Niet-leden kunnen losse nummers aanschaffen bij de boekhandels Quist en van de Kreek, VVV en het Markiezenhof. Ook kunnen losse nummers worden besteld via de penningmeester. Maar lid worden van de Geschiedkundige Kring is natuurlijk een veel slimmere keuze. De Waterschans publiceert lezenswaardige wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom. Thema’s die aan bod komen zijn: geschiedenis, archeologie, monumentenzorg, genealogie, volkscultuur en devotie, oral history, cultuurhistorie en kunsthistorie. De Kring kent onder zijn leden een dermate hoeveelheid collectieve en individuele deskundigheid dat het merendeel van deze artikelen door een of meer leden kan worden samengesteld. Voor bijzondere onderwerpen worden echter ook bijdragen van andere deskundigen opgenomen. Voorts vindt de lezer er boek- en tijdschriftenbesprekingen, aankondigingen van nieuwe activiteiten en diensten van de Kring. Eerdere edities van De Waterschans zijn in te zien bij de bibliotheek (openingstijden), het informatiecentrum in het Markiezenhof, ingang Steenbergsestraat 6 (openingstijden). Edities ouder dan 4 jaar zijn ook online te raadplegen. U kunt ook gebruik maken van de index op deze site. Register (excel) Register Nieuw->Oud (pdf) Register Oud->Nieuw (pdf)

de Waterschans 2018-II

In de 2e Waterschans van 2018 komen autoliefhebbers aan hun trekken met 2 artikelen van Gijs Asselbergs en John Roovers. Stadsgezichten van onze mooie stad komen aan bod en Marco Vermunt gaat in op de archeologische ontdekkingen ter plaatse van het voormalig BBA terrein.

Kanonnen op de Waterschans teruggeplaatst

Wanneer de laatste kanonnen van de Waterschans verdwenen zijn, is niet precies bekend. Wel dat dit minstens 150 jaar geleden is, toen Bergen op Zoom zijn vestingfunctie verloor. Nu zijn er twee weer terug. Niet als bewapening van een versterking, maar als sierstuk op het gerestaureerde monument.

Home

Laatste nieuws Waterschans 2020-III 30 september 2020 0De derde Waterschans van 2020 staat in het teken van het 25 jarig jubileum van de Stadsgidsen. Een bijzondere vondst van een tekening van de Gevangenpoort en als opmaat naar het ledengeschenk eind november een artikel over Jan IV. Nogmaals: “De Zuid” 5 september 2020 0Een reactie op het eerdere bericht over een gietijzeren tableautje werpt een nieuw licht op dit Bergse kleinood Algemene ledenvergadering 2020 26 augustus 2020 0Op woensdagavond 30 september 2020 zal de wegens Covid-19 uitgestelde ALV plaatsvinden in de Ontmoetingskerk. De kerk heeft een capaciteit van max. 80 personen, hierdoor is het essentieel u vooraf aan te melden. Waterschans Waterschans 2020-III 30 september 2020 0De derde Waterschans van 2020 staat in het teken van het 25 jarig jubileum van de Stadsgidsen. Een bijzondere vondst van een tekening van de Gevangenpoort en als opmaat naar het ledengeschenk eind november een artikel over Jan IV. Waterschans 2020-II 11 augustus 2020 0Waterschans 2020-02 kent weer een aantal lezenswaardige artikelen. Eén ervan is een necrologie over Willem van Ham. Andere raken rechtstreeks aan (andere) Bergenaren uit verschillende tijdvakken, en het mooist (bewaarde) stadspaleis van Europa. Waterschans 2020-I 21 mei 2020 0Waterschans 2020-01 vormt een themanummer waarin Anton van Duinkerken centraal staat. Vooral zijn band met de Bergse Vastenavond komt aan de orde. Verhalensprokkelaar Cellenzustersklooster Bommen en granaten verwoesten het kloostergebouw en bijbehorende kapel tijdens de beschietingen door de Fransen in 1747. Het klooster, ook wel Berch van Calvarië genoemd, wordt…. De ontstaansgeschiedenis van de Gevangenpoort De Lievevrouwe- of Gevangenpoort ontleent zijn naam aan […]

Stadsexcursie ’t Fort, verslag

Op zondag 28 oktober 2012 hield de Geschiedkundige Kring een stadsexcursie in wijk ‘t Fort voor leden en belangstellenden. Dat is de derde wijk op rij die op een dergelijke wijze wordt aangedaan.

Lid worden

De Geschiedkundige Kring is een vereniging met bijna 1200 leden waarvan u via deze website voor minimaal 27€ per jaar lid kunt worden. Door het lidmaatschap steunt u het werk van de Kring: bestudering en verspreiding van de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom. Opkomen voor het cultureel erfgoed en het verwerven van objecten die van belang zijn voor de geschiedenis van stad en land. U ontvangt trouw elk kwartaal het 40 pagina’s tellende tijdschrift ‘De Waterschans’. Naast boeiende artikelen en vaste rubrieken treft u daarin ook uitnodigingen aan voor excursies, lezingen, cursussen en de jaarlijkse ledenvergadering. Bovendien heeft u recht op het tweejaarlijks geschenk aan de leden.Als u nu lid wordt krijgt u dit geschenk (of een geschenk uit eerdere jaren, mits nog beschikbaar) als extra hartelijk welkom. Wilt U lid worden? Vul dan het formulier hieronder in.  

Waterschans 2012-IV

Een overzicht van de artikelen in de De Waterschans IV van 2012.

‘Stadsexcursie’ virtuele maquette

De virtuele wandeling was een echte ervaring: zittend op je stoel door het Bergen op Zoom van voor 1747 dwalen. Gelukkig namen Jan Weijts en Ad van den Bulck de aanwezigen aan de hand om ze te attenderen op bijzondere fenomenen die op de maquette te zien waren.